lauantai 16. helmikuuta 2013

Diktaattori pulassa vai onko


Perinteiset työtavat unohdetaan. "Työtehtävillä" ei ole oikeaa aikaa. Tehdään silloin kun tarvitsee ja mitä tarvitsee. Kiirettä ei ole, koska ei ole määritelty milloin mitäkin pitää tehdä. Kierrot lopetetaan heti. Työajat joustavammaksi. Ei aina samassa vuorossa samaa määrää. Työ on vanhuksen kanssa arjen elämistä koko vuoron ajan. Työnlaadun määrittelee onnellinen asiakas. "Hoidetaan" ihmistä eikä diagnoosia. Eli parempi kuolla onnellisena. Asiakas saa tehdä "huonoja valintoja" jos hänen elämänlaatunsa paranee sen myötä. Saa kuolla, kun kuolee kumminkin. Yhteistyö läheisten kanssa. He voivat osallistua asiakkaan hoitoon. Yhteistyötahot eivät määrittele hoitoa vaan joustavat asiakkaan tarpeiden mukaan.

Terveisin Eija H

Pikaisesti kirjoitettuja ajatusaihioita

perjantai 15. helmikuuta 2013

Asiakaslähtöinen toimintamalliKun kuunnellaan asiakkaan toiveita ja unelmia voidaan tehdä yhdessä koti jossa vanhus viihtyy.Asiat tehdään yhdessä, eikä niin että hoitaja tekee. Annetaan mahdollisuus valita.

-Työyhteisön motivointi
-Otan mukaan ne jotka varmasti ovat kiinnostuneita
-Pois rutiineista poistumisen pelko
-Teen työtä rohkeasti oman mallin mukaan
-Näytän samalla esimerkkiä muille ja vien asiaa hitaasti eteenpäin
-Motivoin asukkaita uuteen toimintamalliin yhdessä tekemällä,asiakkaan voimavarojen mukaan
-Kartoitan asiakkaan omia toivomuksia ja koitan toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan,ehkä mukaan omaisiakin jos innokkuutta.
-Yksikin kerta on enemmän kun ei yhtään!

Arja Immosen unelma "Vietävän hyvästä elämästä Aavassa"

Minun kehittämistehtäväni aihe liittyy tehostetun palveluasumisen asiakkuuteen...asiakkuuden prosessi alusta loppuun. Tärkeimpiä hetkiä on asiakkaaksi tuleminen ja oman uuden kodin perustaminen. Miten me autamme siinä ja miten hyvin pääsemme asiakkaamme hyvään arkeen osallisiksi ja osallistajiksi. Miten hyvin otamme asiakkaamme läheiset mukaan niin arkeen kuin juhlaan. Minulle tärkeää on omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja se miten saisimme palvelutaloista myös vieraille matalan kynnyksen taloja, joihin on helppo ja mukava tulla vierailulle.


Meille jokaiselle on arjen hyvät hetket ja tunnelmat tärkeitä. Toivon, että saisin tuotettua asiakkaille sellaisia hetkiä kuin kuvassa oleva hetki on ollut minulle...

ASIAKKAAN MUUTTO KOTIIN

Miten me vastaanotamme uuden asiakkaan.
Miten muutosta tehdään mahdollisimman hyvä?
Mikä on ihmisen suurin pelko?
Mieti muuttoa asiakkaan näkökulmasta. Se on lähellä omaa näkökulmaasi. Halutaan seikkailua, ihmissuhteita jne.  Ihmisen pitää tuntea itsensä tarpeelliseksi.
Tutustu asiakkaan kotiin ennen muuttoa.
Suunnittele tulevaisuutta asiakkaalle...millaista tulevaisuutta asiakas odottaa.


En ehdi,kun menen kahville. Sekö on asiakaslähtöistä?
Ensikontakti, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota - hoitajien vai asiakkaan tarpeisiin
Läheinen, kuka on? Voiko olla naapuri?
Läheiset mukaan asiakkaan hoitoon, miten?

Liian pikkujuttu,
Unohda prosessi. Hoitajan kannalta ei ole prosessia.
Selvitä mitä asiakkaalle on hyvä elämä.
Koirista ei tarvitse luopua;)
Älä tee ohjetta, vaan muuta toimintamallia. Mallinna ja tutki tätä.
Tiedonkulun pitää olla aukotonta
Läheisiä emme voi muokata, vain itseämme.
Ovella vastassa, kahvikuppi pöydällä odottamassa, kahvipannu kuumana ja lämpimät pullat valmiina.

Tästä eteenpäin ei ole yhtään epäonnistunutta muuttoa!!!
Kun on hyvä, niin miten voisi olla parempaa; kahvi kuppi on pöydässä ja... ja... (Joo ja-ajattelu)

Tarja - Kodin lämpöä

Aiheenani on myös Maine, mutta kotihoidon näkövinkkelistä. Alamme työstämään asiaa yhdessä Heidin kanssa.
Blogi: tehdään blogi joka linkitetään Elämä Kuninkaankartanossa (yhteiset asiakkaat + tilat)
Blogiin kirjoitetaan unelmien toteutuksia kerran viikossa.
Tavoite heti 200 lukijaa ja 3 kk:ssa 1000 lukijaa

Asiakkailla oma coachaaja
Työajankäyttö asiakaslähtöisesti, erilaisia menetelmiä
Ruokailu: , juhla eroaa arjesta, ruoan tekoa yhdessä asiakkaan kanssa kotona
Läheiset mukaan asiakkaan elämään
Monipuolinen osaaminen, rinnakkain asumispalvelujen kanssa, henkilökunnan ristikkäiskäyttö.Tarja

Juhan ajatus


Ihan omaan yksikköön sovelletuna juurikin oman kodin fiilistä jossa saa olla osallistuva ja kokeva ihminen muiden kanssa.... (kesken ja varmaankin vaihtuu)

Kehitystyön aiheeksi muodostui Hopasun siirtäminen arkeen muistisairaan tueksi ja aktivoimiseksi.
Kuinka tehdään Hopasuja oikein niin, että niitä hyödynnetään oikein arjen toimissa.

Heidi - Aurinkoa kotiin


Aiheenani on siis Maine asusmispalveluissa. Mainetta lähdetään rakentamaan toteuttamalla asiakkaiden unelmia ja kirjoittamalla niistä tositarinaa Blogiin. Tästä lähdetään liikkeelle, myöhemmin myös monet muut asiat tulevat muuttumaan (katso Aurinkoa).

Blogi: Elämää Kuninkaankartanossa luodaan ensi viikolla (8)
Blogiin kirjoitetaan unelmien toteutuksia kerran viikossa.
Blogia luetaan yhdessä asukkaiden kanssa.
Tavoite heti 200 lukijaa ja 3 kk:ssa 1000 lukijaa

Asiakkaista huolehtii coaching team
Työajankäyttö asiakaslähtöisesti (portaittainen työhöntulo, asiakkaan luokse ja luota) à asiakkaalla ”omat menot – kalenteri”
Ruokailu: hyödynnetään ”tupia”, juhla eroaa arjesta, ruoan tuoksua
Läheiset mukaan asukkaan elämään
Monipuolinen osaaminen

Heidi

Uusi kodinlämpöinen toimintakulttuuri Myrskylän vanhainkotiin.Periaatteella että paluuta entiseen ei ole.

Irmeli
Tavoitteena
-miten toiminta tarjotaan, millaista se arki on eli elämme elämää vanhuksen kanssa ja kuljemme loppumatkan yhdessä.
-se voi olla rajojen rikkomista nykyisten toimintamallien sijaan.
-otetaan uudet toimintamallit käyttöön arjessa.(sykleittäin) ja niitä yhdessä pohditaan kuinka niissä on onnistuttu.
Esimerkkinä: mummukyläily päiväkotiin.Lähdetään syöttämään pullasorsia joelle,tai ollaan jopa niin rohkeita että pystytetään lintulauta pihalle jonne vuorottain asukas vie syötävää.

Linnunlaulun geronomi. (Tarja L.)

Geronomi on Linnunlaulussa nyt keväällä alkava toimi. Geronomi AMK on kokonaisvaltainen vanhustyön osaaja, joka tukee hyvää ja osallistavaa ikäihmisen omaa elämää. Tärkeimpänä tehtävänä on edistää vanhusten hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua.

Linnunlaulussa geromin toimi sisältää mm. terveyttä edistävät kotikäynnit sekä sosiaalipuolen etuuksien varmistaminen. Geromi voi toimia myös koko kunnan ikääntyneiden yhdyshenkilönä. Esimerkkeinä kaikille avoin vastaanotto yhdenluukun periaatteella,"teemaillat" ym....

Kaikki toiminta tapahtuu yhteistyössä kotihoidon, vuodeosaston, kotiutustiimin, päivätoiminnan, kolmanen sektorin toimijoiden, kunnan ikääntyneiden ym, kanssa.torstai 14. helmikuuta 2013

Matalan kynnyksen yksikkö

Arja K.
Tehdä oma työyksikkö oikealla lailla näkyväksi ja kehittää uusien asiakkaiden tulotilannetta intervallijaksolle. Päivähoidon kehittäminen (tuetaan omaishoitajien jaksamista).
 . kartoitetaan, kuunnellaan, tuetaan, ohjataan, toimitaan
- omaishoidettaville mahdollisuus tulla päiväksi yksikköön.Katri Eerola
Kehittämistyöni liittyy kotihoitoon ja asiakkaiden kotiuttamiseen. Nopeutuneet kotiuttamiset sairaalasta tai terveysasemalta  ja ns. siirtoviivepäivämaksut tuovat lisää paineita kotihoidolle kehittää omaa toimintaansa. Mutta tärkeää on nähdä tämä kehittämistyö asiakkaan näkökulmasta: kotiintulon tulisi olla selkeä, asiakkaan huomioiva ja turvallista.
Ajatus olisi, että kotihoidon sisältä irrotettaisiin kotiutustiimi,1 sh ja lähihoitajia. Heitä ei irroiteta pois omasta työstä kokonaan, mutta he "tekisivät"kotiutukset. He olisivat osaavia, innostuneita ja joustavia =ehdottoman halukkaita tähän kehittämiseen.
Ajatus on myös viedä tämä malli toimivana ja jalostettuna Iitin lisäksi Nastolaan. Leenan, Helin ja minun kehittämistyö voisi nivoutua hyvin yhteen?
Heli P-H
Minun tuotekehitystyö käsittelee kotihoidon asiakkuuden alkamista . Tulee asiakas sitten sairaalasta tai muun kautta kotihoidon piiriin.
Tavoitteena asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen ja niiden sujuva siirtyminen käytäntöön yhteistyössä omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Päivi Koon tuotekehittelyn kohde

Alustava otsikointi menisi jotenkin näin: Kuntouttava lyhytaikaisjakso kotona asumisen tukena.

Tarkoitus tuottaa asiakkaan tarpeesta nouseva toimintakartta siitä, miten lyhytaikaishoito hyvin suunniteltuna  asiakkaan tarpeet ja ajatukset huomioiden ja eri ammattiryhmien ammattitaitoa hyödyntäen saadaan toimimaan niin, että elämisen laatu paranee ja .kotona asuminen pidentyy . Eri ammattiryhminä mm. fysioterapeutti ja geronomi hoitohenkilökunnan lisäksi.
Ajatus on, että kartta jatkuu kotiin asti ja kuntoa ylläpidetään myös lyhytaikaisjakson jälkeen.Nimetään vastuuhenkilö, joka tukee kotona kuntoutumista.
Pitää sisällään alkumittauksen ja lähtömittauksen sekä seurantamittaukset asiakkaan kunnosta. Kuntoutussuunnitelma tehdään siten, että esim. asiakkaan liikuntamieltymykset on huomioitu ja tällä tavoin suunnitelma on asiakkaalle mieleinen. Liikuntamuoto voidaan valita myös olemassa olevista ryhmistä tai kuntouttavan päivätoiminnan kautta. Analyysivaiheessa voidaan ottaa muutama asiakas, joiden kanssa kokeillaan karttaa ja näin saadaan tietoa, toimiiko kartta ja mitä olisi syytä miettiä vielä uudelleen.
Jotakin tämän suuntaista.

Marko Hiekkasen aiheena voisi olla...

...asiakkaan kohtaaminen. Useiden aihe-aihioitteni taustalta löytyy kohtaaminen, joko asiakkaiden, tai omaisten. Kohtaaminen on mielestäni työmme ydin, miten ollaan ihmisenä ihmiselle.Haluaisin myös lisätä asiakkaiden ja omaisten välisiä kohtaamisia.

asiakaslähtöinen työskentely


asiakkaan toiveiden kuuntelemista ja niiden toteuttamista, muuttaa asumista enemän kodin omaiseksi
- mitä asukas haluaisi tehdä, mitä hän on aikaisemmin tehnyt eli historian selvittäminen
työyhteisön mukaan saaminen pienin askelin
- etsiä työyhteisöstä ne ihmiset alkuun jotka ovat muutos haluisia ja aloittaa muutos heidän kanssaan. tavoitteena kuitenkin saada koko työyhteisö mukaan muutokseen ja sitoutumaan siihen.

Aila - Elämäniloa luonnosta ja vuodenajoista

Minun tuotekehitystyöni kertoo asiakkaiden omaisten tunteiden huomioimisesta keskustellen ja osallistuen asiakkaan kodin elämään...
Olen ajatellut vuodenaikoihin liittää elämyksiä asukkaalle ja tehdä hänen kanssaan koko päivän pituisia matkoja/retkiä luontoon! Tämä työ voisi alkaa kahvitteluhetken lomassa asukkaan kotona Onnelassa, jossa suunnitellaan asukkaan, hänen läheistensä ja omahoitajan kanssa
esim. 4 vuodenaikaan liittyvät matkat/retket, jotka tietekin jäisivät pysyviksi käytännöiksi!
Ensin voisimme keskustella läheisten tuntemuksista ja kokemuksista tulla meille Onnelaan, kohtaamisesta! Kirjoitamme muistiin asukkaan läheisten toiveita ja itse asukkaan tärkeitä elämän kokemuksia sekä asioita, jotka ovat tuottaneet/tuottavat asukkaalle mielihyvää, siis mistä asukas nauttii! Suunnittelemme ja sovimme asukkaan läheisten kanssa kuluihin liittyvistä asioista, retkipaikasta, kyydeistä ja niihin liittyvistä maksuista. Tämä retki voisi tapahtua asukkaan ja omahoitajan kanssa kahden tai kaikki yhdessä, myös asukkaan läheiset.
Paikkoina voisi olla asukkaan aiempi koti, kesämökki, retkimaja, ranta, metsä, nykyisen kodin Onnelan pihapiiri... 
 • KEVÄTPÄIVÄ voisi sisältää                            KESÄPÄIVÄ voisi sisältää
 •  Eväät!                                                              Soutelua!
 •  Pihansiivousta!                                                  Saunomista!
 •  Seurata lintujen pesänrakentamista!                   Uimista!
 •  Laittaa linnuille pönttö!                                      Saunakahvit, saunaolut!
 •  Päiväkahvit ja korvapuustit!                              Istua ja katsella järvelle!
 •  Valkovuokot!                                                   Grillaamista!
 •  Aurinkoa!                                                        Yhdessäoloa!
 •  Yhdessäoloa!                                                   Päivänokoset!
 • SYKSYPÄIVÄ voisi sisältää                           TALVIPÄIVÄ voisi sisältää
 • Eväät!                                                               Kyläilyä!                                                    
 • Marjojen poimimista!                                        Lumitöitä!
 • Nähdä lintuja ja eläimiä!                                    Markkinoita!
 • Sienestystä!                                                      Kinkereitä!
 • Kalastusta!                                                       Joulukirkko!
 • Pihasauna!                                                        Joulusauna!
 • Nuotio!                                                            Tähtitaivas!
Nyt minäkin pääsin vihdoinkin tänne kiihdyttämöön kiihtymään ! :)

Minna R.- "äksöniä elämään" suunnitelma

Minun tuotekehitys tehtäväni tulee käsittelemään asiakkaalle tehtävää aktiivisen elämän suunitelmaa. siinä on käyty läpi asiakkaan mielenkiinnon kohteita ja harrastuksia. sekä luodaan niiden pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteellinen suunitelma, jolla harrastukset ja mielihyvää tuottavat asiat pysyvät asiakkaan elämässä myös hänen muuttaessaan Koivulehtoon.

Leena Kumpulan tuotekehitystyön aihio

Ajatukseni on lähteä kehittämään kotiutusprosessia. Tällä hetkellä kotiutushoitajan työssäni olen havainnoinut, että tieto ei kulje vuodeosaston ja kotihoidon välillä eikä myöskään asiakkaalle ja hänen omaisilleen. Kotiutusasioita jää paljon tekemättä, kun luotetaan toisen hoitajan jo tehneen ne, mutta kirjauksia ei löydy mistään. Lisäksi asiakkaan asioiden kirjaukset ovat epämääräisiä "päivä mennyt tavallisesti" - tällainen ei kerro kenellekään mitään.

Mitä tekisin:
- "tsekkilistat" käyttöön kotiutuksesta (kaikki tulee tehtyä)
- efficaan yksi A4-sivu ;), josta näkyy kaikille esim. mitä palveluita asiakkaalla on, mistä asiakas unelmoi, mitkä ovat asiakkaalle tärkeitä asioita, mitkä ovat omaisten voimavarat, mitä apuvälineitä asiakkaalla on käytössä, minkälaiset asuinolot asiakkaalla on jne jne.
- toimintatapojen muuttaminen
 • akuuttiryhmän perustaminen, joka voi hakea asiakkaan osastolta ja saattaa hänet kotiin
  • nenätysten on helpompi keskustella kuin puhelimitse = yhteistyökin paranee
  • voi kysyä epäselvistä asioista ja varmistaa asioita
  • ryhmän jäsenillä olisi mahdollisuus tehdä useampia käyntejä huonokuntoisimpien kotiutujien luona
  • ryhmässä voi olla vuodeosastojenkin hoitajia
 • vuodeosaston hoitaja soittaa kotiutuneelle asiakkaalle ja kysyy kuulumiset / miten menee
  • tekee kotikäynnin tarvittaessa (etenkin asiakkaille, keillä ei ole kotihoidon palveluita)
 • ns. kymppitiimit toteutetaan vuodeosastoilla jatkossa potilashuoneissa, ei enää kansliassa suljetuin ovin ilman potilasta (kymppitiimissä käsitellään asiakkaiden jatkohoitoa ja sitä kuinka on mennyt)
Mietin pitääkö asiaa lähestyä pienen kyselyn kautta. Se suunnattaisiin asiakkaille ja heidän omaisilleen, vuodeosastojen ja kotihoidon henkilökunnalle (mikä meni hyvin, mitä pitäisi parantaa kotiutuksessa).
Eija Haatainen

Osaston lähtötilanne: tehtäväkeskeinen, hoitajalähtöinen hoitotyön malli. Potilas on objekti! ( aiempaa elämää ei tunneta, eikä haluta tuntea) Omaiset riesa!
Hoitoneuvottelu pidetään vain kriisitilanteessa.

Tavoite: objektista ihmiseksi

prosessin aikana.....

"elämänkaarilomake"   ( se A4 ) otetaan käyttöön, kehitetään osastolle oma
      - mitä kaikkea siihen halutaan????

" tutustumishoitoneuvottelu" POTILAS+omaiset mukaan..

Seuraus: tehtäväkeskeinen hoitotyö muuttuu huomaamatta potilaslähtöiseksi..potilaaseen tutustutaan,
kuin myös omaisiin>voimavara, ei riesa...yms. positiivisia lieveilmiöitä ilmaantuu...
>hoitotyön laatu parantuu

Kirsin kehittämistyö:kuoleman lähestyessä

Jokaisella vanhuksella on laitoksessakin oikeus kuolla arvokkaasti ja jonkun ollessa läsnä ja lähellä.ei yksin kolkossa huoneessa.Tarvitaan kädestä kiinni pitäjää ja hiuksia silittävää kättä.Ihmistä ihmiselle.Vanhuksen läheisille tulee antaa riittävästi tietoa ja tukea heitä surun keskellä. Saattohoidosta puhutaan ja sitä kehitetään. Kuolevan ihmisen hoito ei aina saa saattohoitopäätöstä, se on osa hyvää elämää ja siksi myös arvokas kohde kehittää.Kuolevalla on oikeus valita paikkansa.Vuodeosastolle ei tuoda ihmistä kuolemaan, vaan palvelut viedään ihmisen luo. Kotihoidon, palvelutalojen ja vuodeosaston yhteistyö tässä tärkeää. Vaikkapa aloitetaan yökäynneistä ihmisen luona. Kotihoidon ja vuodeosaston henkilöt yhdessä.Siitä sitten yhteistyötä voi kehittää edelleen.

                                 Nina ideoi: Perehdytysvideo asukkaan näkökulmasta

Helmikuu:
Perehdytyskansiot on historiaa.
Kansiot jää aina päivittämättä.
Jotain nykyaikaisempaa, kiitos.

Perehdytysvideo uusille työntekijöille, sijaisille
 ja vaikka oma osio uusille asukkaille.

Video sisäiltäisi mm.
-->yleistä infoa Linnunlaulusta ( yleiset tilat,ryhmäkodit,vivago,Elsi ym.)
-->ryhmäkotien toiminta  (kuntoutus, kuinka toimitaan päivisin..kuvataan muutamia esimerkkejä)
--> osio asukkaille (kuinka saan apua (vivago) ym.)

video lyhyt, ytimekäs, elävä,selkeä

aluksi blogi?--> video


Näin maaliskuussa olen saanut aikaiseksi tehtyä työntekijöille kyselyä kuinka ovat tällä hetkellä kokevat perehdytyksen.
Olen pyrkinyt siihen,että kysely on yksinkertainen ja helppo vastata.
Laitan kyselyä jakoon ensi viikolla yhteisessä info tilaisuudessa.
Siitä sitten jatkan suunnitelmaani eteenpäin.

Huhtikuu:
Käyn läpi saamiani kyselyn tuloksia. Teen yhteenvedon kuinka moni vastasi ja mitä vastauksia tuli.
Siitä sitten jatkan eteenpäin kehittämään työtäni.
Olen tutkinut internetissä erilaisia perehdytykseen liittyviä kirjoituksia.

Toukokuu:
Kyselyn tulokset käyty läpi ja vastauksista tehty power pointilla jonkinlaiset kaaviot.
Tehty kyselyt hoitajakutsujärjestelmä ohjelman tuottajille saako tuotteita kuvata perehdytysvideoon.Luvat myönnetty. Sekä lähetetty kuntamme omalle lukiolle kyselyä olisiko lukiossa yhteistyö apuja tähän projektiin. Sitä vastausta odotellessa. Käyn jossakin vaiheessa kuvailemassa kameralla kuvia tiloista joita videoon haluan ehdottaa.
Sekä muutenkin tutkinut aina ohimennen mitä aiheeseen liittyy..Huomaa, että uudessa talossa perehdys hapuilee..ehkä tähän tulee selvyyttä työni myötä.
Paljon olen tukea saanut tähän asti työtoverilta ja työpaikkaohjaajalta! Kiitos! Ilman tukea sitä ei kyllä pärjäisi.

Syys-marraskuu:
Olen tavannut ja ollut yhteydessä lukion opettajan kanssa. Maalis-huhtikuussa lukion opiskelijat auttavat videon kuvaamisessa. Tällä hetkellä olen mielessäni ideoinnut mitä ja miten kuvataan. Nyt olisi tarkoitus saada ajatukset paperille. Jotta voin niitä näyttää lukion opettajalle,joka avustaa/neuvoo videoklippien teossa.

Kirsi Roininen asukaskysely

Kehittämistyöni aihio on luoda asukaskysely johon on helppo vastata ja mittaa asukaslähtöisyyttä eli asukkaat saavat antaa palautetta jokapäiväisessä elämästään ja jolla voidaan arvioida toiminnan muutosta eli toimii mittarina esimiestyössä

Leena Kumpulan 1. tuotekehitystyön aihio

 Aiheeni tulee olemaan "Aidosti kotiin"

Ajatukseni on lähteä kehittämään kotiutusprosessia. Tällä hetkellä kotiutushoitajan työssäni olen havainnoinut, että tieto ei kulje vuodeosaston ja kotihoidon välillä eikä myöskään asiakkaalle ja hänen omaisilleen. Kotiutusasioita jää paljon tekemättä, kun luotetaan toisen hoitajan jo tehneen ne, mutta kirjauksia ei löydy mistään. Lisäksi asiakkaan asioiden kirjaukset ovat epämääräisiä "päivä mennyt tavallisesti" - tällainen ei kerro kenellekään mitään.

Mitä tekisin:
- "tsekkilistat" käyttöön kotiutuksesta (kaikki tulee tehtyä), osastolla henkilökunta kaipaa tällaista
- efficaan yksi
A4-sivu ;), josta näkyy kaikille esim. mitä palveluita asiakkaalla on, mistä asiakas unelmoi, mitkä ovat asiakkaalle tärkeitä asioita, mitkä ovat omaisten voimavarat, mitä apuvälineitä asiakkaalla on käytössä, minkälaiset asuinolot asiakkaalla on jne jne.
- toimintatapojen muuttaminen
 • akuuttiryhmän perustaminen, joka voi hakea asiakkaan osastolta ja saattaa hänet kotiin
  • nenätysten on helpompi keskustella kuin puhelimitse = yhteistyökin paranee
  • voi kysyä epäselvistä asioista ja varmistaa asioita
  • ryhmän jäsenillä olisi mahdollisuus tehdä useampia käyntejä huonokuntoisimpien kotiutujien luona
  • ryhmässä voi olla vuodeosastojenkin hoitajia
 • vuodeosaston hoitaja soittaa kotiutuneelle asiakkaalle ja kysyy kuulumiset / miten menee
  • tekee kotikäynnin tarvittaessa (etenkin asiakkaille, keillä ei ole kotihoidon palveluita)
 • ns. kymppitiimit toteutetaan vuodeosastoilla jatkossa potilashuoneissa, ei enää kansliassa suljetuin ovin ilman potilasta (kymppitiimissä käsitellään asiakkaiden jatkohoitoa ja sitä kuinka on mennyt)
Mietin pitääkö asiaa lähestyä pienen kyselyn kautta. Se suunnattaisiin asiakkaille ja heidän omaisilleen, vuodeosastojen ja kotihoidon henkilökunnalle (mikä meni hyvin, mitä pitäisi parantaa kotiutuksessa).

ASIAKKUUSJOHTAJA

Me mietitään mitä me tehdään. Ei sitä mitä me saadaan aikaan.
On erittäin tärkeää minne me kotiutetaan: yksin omakotitaloon talven keskelle, alkoholistipuolison luo...
Ihmisen elämässä on tapahtumassa muutos. Miten me
Asiakkuusjohtaja ei kotiutushoitaja. Tietoinen asiakkuuden johtaminen, mihin asiakas kotiutumassa. Ei minne siirtyy.

A4-lista on erilainen jokaisen asiakkaan kohdalla. Ei ole hyvä juttu.
Miten saamme siirrettyä toisillemme tietoa?
Mietitään yhdessä asiakkaan kotia, voimavaroja ja tiimin ammattitaitoa.
ET SAA MIETTIÄ VIELÄ MITÄ AIKOO TEHDÄ. Mieti mitä haluat, mitä asiakas haluaa....ja vedä hetki henkeä.
Ota 10 ensimmäistä asiakasta ja haastattele: mitkä oli niitä hyviä asioita ja mallinna niitä.
Yhteistyöllä asiakkaan parhaaksi. Tätä ei voi yksin tehdä.
Kotihoidon työntekijä tekee tervehdyskäynnin vuodeosastolle ja tekee ensimmäisen suunnitelman kotiutuksesta.